Kullanım Şartları

Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi
Bu internet sitesini (www.carhiredalamanturkey.com) (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE’de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. 

KULLANIM KOŞULLARI 


 Bu SİTE’de sunulan hizmetler Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.:136 Fethiye/Muğla, 48300 adresinde bulunan Ünsallar Otelcilik İnşaat Turizm Ltd. Şti. (Mersis No:0916016252400017) (Bundan böyle kısaca "Real Car Rental" olarak anılacaktır.) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE’nin kanuni sahibi Real Car Rental olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Real Car Rental’a aittir.

 

İşbu kullanım koşulları, Real Car Rental tarafından gerektiğinde değiştirilebilir. Değişiklik olması halinde, bunlar SİTE’de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır. 

 

SITE hizmetlerinden faydalanan ve SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Real Car Rental tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır. 

 

Real Car Rental, bu SITE’de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

 

SÖZLEŞME TANIMLARI 


SITE: Real Car Rental tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi ortamdan erişimi mümkün olan internet sitesidir. 

 

ÜYE: Real Car Rental’dan ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Real Car Rental tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek kimlik bilgileri ile SITE’deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. 

 

KULLANICI: Real Car Rental internet sitesini alışveriş yaparak veya alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir. 

 

LINK: SİTE üzerinden bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden SITE’ye dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır. 

 

İÇERİK: SİTE’de veya herhangi bir internet sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazılı ve işitsel imgelerdir.

 

İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ: 

SİTE vasıtası ile sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek veya tüzel kişilerle Real Car Rental arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

 

KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarasi, IP adresi, SİTE’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilendirilir

 

HİZMETLERİN KAPSAMI 


Real Car Rental’ın, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler sınırlı olmamak üzere; Real Car Rental’a ait www.carhiredalamanturkey.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde "sözleşmenin satıcıya yüklediği, malın teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda, taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından Real Car Rental adina ayıpsız olarak teslimidir.

 

Real Car Rental, SİTE üzerinden vereceği hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş kabul edilir. 

 

SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların Real Car Rental tarafından belirlenecek ve SİTE’nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gerekmektedir. Real Car Rental, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE’de yayınlaması ile yürürlüğe koymuş kabul edilir. 

 

GENEL HÜKÜMLER

 SİTE Üzerinden, Real Car Rental’ın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine veya başka içeriklere link verebilir. Bu linkler KULLANICI’lara ve ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacı ile konmuş olup herhangi bir internet sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link. verilen internet sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtası ile erişilen internet siteleri ve içerikleri hakkında Real Car Rental’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu sitelerin kullanımından doğacak zararlar, KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır. Real Car Rental, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

 

SİTE’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE Üzerinden işlem yapabilirler. KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin, SİTE dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her kullanıcı ve her üye, Real Car Rental veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE’lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları ve uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Real Car Rental’ın doğrudan veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

 

İşbu SİTE’nin sahibi Real Car Rental’dır. Bu sitede bulunan bilgileri yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair Sınai ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlar ile, sayfa düzeni ve SİTE’nin sunumu Real Car Rental’ın veya Real Car Rental’ın izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE’deki bilgilerin veya SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, internet sitesi, software code’ların, html kodu ve diğer kodlar vs. ile SITE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi yayınlanması, online veya diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda belirtilen ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Real Car Rental ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, Real Car Rental hizmetlerini, Real Car Rental bilgilerini ve Real Car Rental’ın telif haklarına tabi çalışmlarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Real Car Rental’ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve Real Car Rental, Real Car Rental’ın yazılı izni ile mümkündür.

 

Real Car Rental, SİTE Üzerinden KULLANICI’lar ve ÜYE’ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "İnternet Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanılabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Real Car Rental aynı zamanda, KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği,adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanılabilir. KULLANICI’lara ve ÜYE’lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgiler ender olarak Real Car Rental için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya Real Car Rental’ın işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir. 

 

İşbu Kullanım Koşulları dahilinde Real Car Rental tarafından açıkça yetki verilmesi hallerde Real Car Rental, Real Car Rental hizmetleri, Real Car Rental bilgileri, Real Car Rental, Real Car Rental telif haklarına tabi çalışmaları, Real Car Rental ticari markaları, Real Car Rental ticari görünümü veya bu SİTE vasıtası ile sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

 

SORUMLUĞUN SINIRLANDIRILMASI


Real Car Rental, SİTE’ye erişilmesi, SİTE’nin veya SITE’deki bilgilerin ve diğer verilerin programlarının vs. kullanılması sebebi ile, sözleşmenin ihlali, haksız fiil veya başkaca nedenlere binaen, doğabilecek doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Real Car Rental, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde, işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE’ye ya da link verilen diğer internet sitelerine erişilmesi veya SİTE’nin kullanılması ile Real Car Rental’in, kullanım/ziyareti sonucunda, doğabilecek her türlü sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

 

GİZLİ BİLGİLER


Ünsallar Otelcilik İnşaat Turizm Ltd. Şti., site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri Üçüncü Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

 

Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

 

Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

 

SÖZLEŞMENİN DEVRİ


 Real Car Rental, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir. 

 

MÜCBİR SEBEPLER 


Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Real Car Rental işbu "İnternet sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi’ni geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Real Car Rental açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Real Car Rental’ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. 

 

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ 


İşbu "İnternet sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi"ndan kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve yetkili mahkeme Fethiye Mahkemeleri ve İcra Daireleri’dir. Real Car Rental’ın, KULLANICI ve ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır. 

 

YÜRÜRLÜK VE KABUL 


İşbu "İnternet sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi", Real Car Rental tarafından SITE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICI’ lar ve ÜYE’ ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE’yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Real Car Rental, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SITE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.


Whatsapp Telefon